مالی و اداری

معرفي معاونت مالي، اداري

معاونت مالی و اداری و پشتيبانی همواره در تلاش است که از منابع انسانی و منابع مالی سازمان استفاده بهينه به عمل آيد به ترتيبی که با افزايش بهره وری واحد می تواند به اهداف خود در کمترين زمان و کمترين هزينه و بيشترين کارايی نايل آْيد و برنامه های زير را در راستای اهداف سازمان در دست اجرا دارد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  892 بازدیدجستجو
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |