ذکر و دعا

ثواب خواندن نماز

اگر حاجت مهمی داری این نماز را به جا آور و با این دعا (خدا را) بخوان و حاجتت را (از خدا)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  3003 بازدیدجستجو
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |