داشبورد

ثواب خواندن نماز

اگر حاجت مهمی داری این نماز را به جا آور و با این دعا (خدا را) بخوان و حاجتت را (از خدا)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  3017 بازدید


احکام شرعی ماه رمضان

روزه گرفتن يعنی اين كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب از انجام چيزهايى كه روزه را باطل مى‌كند و شرح آنها بعدا گفته می‌شود، خوددارى نماید. فهرست مطالب ۱- نيت ۲- برخی مبطلات روزه ۳- خوردن و آشاميدن ۴- دروغ بستن به خدا و پيغمبر ۵- رساندن غبار غليظ به حلق ۶- فرو بردن […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  2097 بازدیدجستجو
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |